thema's en agenda

Snelle toegang

Partners

encor

 

   Nieuwe opleidingsformule: entertraining!

Bij deze formule krijgt u twee bijkomende trainingssessies bovenop het voorgestelde programma.

 (dus inbegrepen in de prijs van het programma - geen bijkomende kosten).

 

Training

Dit verloopt in drie stappen:

 

Stap 1: Tijdens de open opleiding doet u nieuwe kennis op en leert u nieuwe vaardigheden zodat u:

 • bewust wordt van de manier waarop u wordt gezien door uw omgeving;
 • inzicht krijgt in uw huidig gedrag en manier van handelen en leert begrijpen in hoeverre deze al dan niet efficiënt zijn;
 • nieuwe vaardigheden en technieken leert ;
 • praktijkervaring opdoet via rollenspel en interactieve oefeningen;
 • oefent met professionals uit verschillende vakgebieden.

Stap 2: Na de open opleiding zal u de aangeleerde technieken en instrumenten geleidelijk gaan toepassen in de dagdagelijkse praktijk van uw werk.

 

Stap 3: Training De aangeleerde technieken volledig eigen maken zodat ze uw vaardigheden worden en u ze automatisch zal toepassen.

 

Enkele weken na de opleiding volgt u twee aanvullende trainingssessies van elk een halve dag. Deze dag is gebaseerd op improvisatietechnieken en de kracht van creativiteit en spontaniteit en wordt begeleid door specialisten op deze domeinen. Dank zij deze bijkomende en buitengewoon efficiënte aanpak zal u in staat zijn om:

 • specifiek te werken aan situaties die als moeilijk worden ervaren ;
 • technieken, gedragingen en houdingen oefenen en leren systematisch toepassen opdat ze reflexen worden.

Wat is het principe?

Na uw opleiding wordt u uitgenodigd om u te oefenen en zelfs de confrontatie aan te gaan met deelnemers die hetzelfde programma als u of een andere opleiding over communicatie en aspecten van gedraging hebben gevolgd. Uw vermogen om te overreden, te overtuigen en te beïnvloeden, zal worden ontwikkeld op basis van wat u dankzij de opleiding heeft geleerd door te werken rond verschillende concrete situaties die door de deelnemers zelf worden naar voor gebracht.

 

De uitdaging voor u is:

 Alle informatie integreren die een gesprekspartner aanbrengt, uw eigen standpunt valoriseren en reageren volgens al deze informatie.

 

Programma van de twee halve dagen :

 

Sessie 1 : Werken aan het eigen bewustzijn en dat van de anderen

 • Zich bewust zijn van het beeld dat men van zichzelf toont.
 • Kunnen kijken en luisteren naar de ander .
 • Snel begrijpen wat er in een situatie op het spel staat.

 

Sessie 2 : samen opbouwen, met de anderen

 • Uw aanpassingsvermogen ontwikkelen bij confrontatie met onverwachte situaties of reacties.
 • Vlot leren antwoorden en inspelen op een gesprekspartner.
 • Positief evolueren en uw zelfvertrouwen ontwikkelen.

 

Pedagogische methode van de sessies :

Een tweetal weken voordat de twee trainingssessies worden gehouden, wordt u gevraagd om een vragenlijst ingevuld terug te sturen. Hierin zult u aanduiden wat uw twee of drie te bereiken hoofddoelstellingen zijn of wat de specifieke situaties zijn waaraan u wenst te werken.

 

Dit is 100% praktijk! Met ludieke, individuele of groepsoefeningen, confronterende, amusante en verrijkende cases. De deelnemers reageren volgens hun eigen ervaringen en aangeleerde technieken. Met andere woorden: hier wordt de techniek van individuele coaching in een groepssituatie toegepast.

 

Elke sessie is verdeeld in drie stappen:

1 - Opwarmingsoefening om beschikbaar te zijn en een luisterend oor te hebben.

2 - Aan de thematiek werken aan de hand van praktische oefeningen.

3 - Debriefing : elke deelnemer vertaalt zijn eigen ervaring naar een persoonlijk actieplan.

 

De animatoren van deze trainingssessies combineren 2 leerprincipes

1. Teamcoaching d.m.v. geënsceneerde improvisatie

2. Persoonlijke ervaring

 

 

 

Ingrédients du succès

 • Video

Boeken

Knipoogje